Šviežiausi putpelių produktai - tiesiai į Jūsų virtuvę

Bendros taisyklės1. Bendrosios nuostatos
1.1. Daivos Urbonavičiūtės Putpelių ūkio internetinė parduotuve.quail.lt parduotuvė
priklauso ūkininkei Daivai Urbonavičiūtei, kurios individualios veiklos pažyma 
Nr.814656, PVM mok. kodas LT 10000006511, adresas Rusakalnio g. 36, Matukiškių
k., Vievio sen., Elektrėnų sav., LT 21384, tel. Nr. +370 652 12238.
1.2. Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės)
taikomos Pirkėjui teikiant užsakymą parduotuve.quail.lt
1.3. parduotuve.quail.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles.
1.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant
užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir
joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.
 1.5. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais
atvejais, kai problemos buvo sukeltos Pirkėjui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją
kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.
2. Privatumo politika
2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, turi suvesti informaciją,
kuri yra nurodoma užsakymo formoje. Visi pažymėti privalomi laukai, yra būtini
tinkamam užsakymo vykdymui. Parduotuvė patvirtina, jog Pirkėjui nebus siunčiami
informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui.
2.2. Pirkėjui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai
Pirkėjo duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono
numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys
bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja
neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės
partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar
įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos
atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais
kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti
atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
2.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo
duomenų. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo duomenis, Parduotuvė
atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
2.4. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad
naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš
interneto serverio).
2.5. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Pirkėjų
asmeninių duomenų apsaugai.

3. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
3.1. Pirkėjas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka prekes ir jų
kiekį. Šio pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
3.2. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms
prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės,
telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
3.3. Pirkėjas turi pasirinkti pristatymo ar atsiėmimo būdą.
3.4. Pirkėjas patvirtindamas sugeneruotą užsakymą garantuoja, kad yra susipažinęs
su Taisyklėmis, pateikė teisingus duomenis bei užsakymą.
3.5. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį.
Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu
laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis su visomis Taisyklėse
aprašytomis sąlygomis. Sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai
Parduotuvė išsiunčia užsakymo patvirtinimą Pirkėjui.
3.6. Pirkėjui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Pirkėjui
elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės, jų kaina, bei Pirkėjo pateikti
duomenys.
3.7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą už
padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.
3.8. Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis
Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų
saugojimo termino.
4. Garantijos ir įsipareigojimai
4.1. Parduotuvė įsipareigoja parduoti prekes, kurios atitinka informaciją, nurodytą prie
kiekvienos prekės, o parduodamos prekės atitinka kokybės, tvarumo, saugumo ir
kitus prekėms taikomus reikalavimus, įtvirtintus galiojančiuose teisės aktuose.
4.2. Parduotuvė nurodo, o Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės,
esančios Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus
prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir gamybos
niuansų.
4.3. Pirkėjas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už
prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme. Kai kurių prekių kaina gali
būti tikslinama, pagalių faktinį svorį.
4.4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
4.5. Parduotuvė turi teisę keisti prekių, pristatymo ir kitas kainas.

4.6. Parduotuvė Pirkėjui su prekėmis pateikia prekių pirkimo kvitą. PVM sąskaitą –
faktūra išrašo paprašius.
4.7. Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Pirkėju tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių
nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.
5. Prekių grąžinimas
5.1. Remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“
nuostatomis, kokybiškos Parduotuvės parduodamos prekės yra nekeičiamos ir
negrąžinamos.
5.2. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų prekių kokybe, į Parduotuvę privalo
kreiptis ne vėliau, kaip per 12 valandų nuo prekių pristatymo el. paštu: info@quail.lt
arba telefonu: tel. Nr. +370 652 12238. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl
nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką.
5.3. Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Pirkėjo pretenzijos
gavimo dienos pateikti motyvuotą atsakymą.
6. Apmokėjimo tvarka ir terminai
6.1. Pirkėjas atsiskaito už užsakytas prekes naudodamasis savo banku internete
išankstiniu mokėjimu.
6.2. Pinigai grąžinami tik už nekokybiškas prekes ir neišpildytą užsakymą.
7. Prekių pristatymas ir atsiėmimas
7.1. Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos trimis būdais:
1) kurjeriu Pirkėjo pateiktu adresu Parduotuvėje nurodytuose miestuose;
2) į „Siuntos autobusais“ terminalą Pirkėjo pasirinktame mieste iš Parduotuvės
pateikto sąrašo.
3) į Pirkėjo pasirinktą atsiėmimo vietą, pasiūlytą Parduotuvėje.
7.2. Prekes, užsakytas Parduotuvėje Pirkėjas gali atsiimti ūkyje adresu Rusakalnio g.
36, Matukiškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav., LT 21384.
7.3. Parduotuvė neįsipareigoja nurodyti pristatymo termino prie kiekvienos prekės.
Tuo atveju jeigu yra nesklandumų su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti
su Pirkėju ir rasti geriausią sprendimą.
7.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba nurodyti prekes atsiimantį asmenį.
Tuo atveju, kai jis ar nurodytas asmuo prekių priimti negali, o prekės pristatytos
nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi
teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.5. Pasirinkus prekes gauti „Siuntos autobusais“ terminale:
7.5.1. Pirkėjas privalo pateikti siuntą atsiimančio asmens vardą, pavardę, tel. Nr. ir
turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siuntos atiduodamos tik adresatui
arba asmeniui, turinčiam adresato pasirašytą raštišką įgaliojimą.
7.5.2. Parduotuvė įsipareigoja pranešti raštu (sms arba el. paštu) Pirkėjui, kada prekė
bus pristatyta į terminalą.
7.5.3. Pirkėjas įsipareigoja siuntą pasiimti tą pačią dieną iš terminalo ir raštu (sms tel.
Nr. +3706521223 arba el. paštu info@quail.lt) informuoti apie tai Pardavėją.
Nepranešus apie siuntos atsiėmimą, laikoma, kad siunta nepaimta.
7.5.4. Nepasiėmus siuntos tą pačią dieną iš terminalo, Parduotuvė neprisiima
atsakomybės už prekių kokybę, susijusios su saugojimo terminais ir sąlygomis.
7.6. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti ūkyje ar atsiėmimo vietoje,
privalo pateikti užsakymo kopiją. Parduotuvė įsipareigoja pranešti raštu (SMS arba el.
paštu) Pirkėjui, kai prekė bus paruošta ar pristatyta.
7.7.  Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra užsakytos
prekės, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.
7.8. Parduotuvė įsipareigoja atlyginti nuostolius ar ištaisyti klaidas dėl užsakymo
neįvykdymo.
8. Kitos nuostatos
8.1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@quail.lt arba
telefonu Nr. +370 65212238.
8.2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Parduotuvės
vyksta valstybine lietuvių kalba.